Информация за община Кайнарджа и ОбС на БСП

Община Кайнарджа е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията й е 316 кв. км. Граничи с общините Силистра и Алфатар (област Силистра), Крушари и Тервел (област Добрич) и сухоземната българо-румънска граница. Центърът на общината село Кайнарджа се намира на 29 км югоизточно от областния център Силистра. Жителите на община Кайнарджа са 5540. През последните години вследствие на безработицата миграцията към по-големите градове на страната се увеличава. Това е характерно особено за младото поколение. Положителен естествен прираст на населението има само в с. Средище и с. Голеш.

На 5 км от с. Голеш са открити останки от римско селище, представляващо интерес за археолозите. На територията на общината се намират и други следи от тракийската и римската култура, които свидетелстват за ранно селищно образуване. Най-ранното писмено сведение за селото под същото име се намира в турските данъчни регистри от 1583 г. Два века по-късно, през 1774 г., името на Кайнарджа трайно навлиза не само в българската, но и в европейската история. Причината за това е подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор между Русия и Турция. През 1892 г. събитието е увековечено с построяването на историческа чешма на място, където е извършен актът. По силата на Букурещкия мирен договор от 1913 г. цяла Южна Добруджа (в т.ч. и с. Кайнарджа) е предадена на Румъния. Тези земи са върнати на България едва през 1940 г., след подписването на Крайовския мирен договор.

 

Председател на Общински съвет - Румяна Стефанова Върбанова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи