За област Силистра

Област Силистра се намира в Североизточна България, в равнинния район, част от Добруджа.Територията граничи с Румъния по протежението на десния бряг на р. Дунав, както и сухопътно с община Остров на румънска територия. На запад и югозапад граничи с областите Русе и Разград, а на юг и югоизток с Шумен и Добрич.

Населението на област Силистра наброява 118 433 души, което съставлява 1.6% от това на страната. В областта се включват 118 населени места – 5 града и 113 села. Територията на областта обхваща 2846.285 кв. км. /2.6% от територията на страната/.

Изградената инфраструктура на пристанища Силистра и Тутракан осигуряват връзките на страната чрез р. Дунав със средноевропейските страни на запад и чрез делтата на р. Дунав на изток. През територията на областта преминава европейски транспортен коридор № 7. От всичките 7 общини в областта, 5 са с периферно, гранично положение и са с потенциал за осъществяване на трансгранично сътрудничество с общини от Румъния.

Релефът е предимно равнинен. Реките, които текат през региона, са малки и те често пресъхват през лятото. Река Дунав е естествен воден път, свързващ Силистра с Централна и Източна Европа. Икономическото и културно развитие на региона е силно повлияно от румънската окупация на Южна Добруджа. След Балканската война от 1913 г., гр. Силистра става румънско притежание като е върнат към България през 1940 г. В областта е развито селското стопанство, като предимно се отглеждат зърнени и технически култури. Климатичните условия и почвите са изключително благоприятни за развитие на земеделие.
Природни и исторически дадености на региона дават възможност за развитието на познавателен, културен, екологичен, селски и ловен туризъм. Най-интересният природен обект в областта е езерото Сребърна. То се намира в западно от гр. Силистра и е част от биосферен резерват "Сребърна", включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. В река Дунава има формирани острови, някои от които са подходящи за отдих и туристически цели. Дивечовият резерват Каракуз предоставя възможности за ловен туризъм, а природните резервати Малък Преславец и "Сребърна" са удобни места за екотуризъм. Открити са многобройни археологически обекти и артефакти, пръснати из целия регион - тракийски могили, останки от крепости, уникална гробница в Силистра и др. Поради стратегическото си местоположение, до 19-ти век тук са били построени няколко крепости. Има запазени къщи и църкви от епохата на Възраждането. Етно комплексът Рибарската махала в Тутракан е единственият архитектурен комплекс от този тип в България. 
Сред историческите забележителности в Силистренска област са още: Кючук-кайнарджанската чешма в с. Кайнарджа, където е подписан мирният договор между Русия и Турция през 1774 г.; Военната гробница край с. Шуменци в памет на загиналите през 1916 г. за освобождението на Добруджа.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи