Информация за община Главиница и ОбС на БСП

Община Главиница се намира в североизточната част на област Силистра и попада в източната Дунавска равнина. Теренът й е хълмовидно-равнинен, като преобладаващата надморска височина се движи от 200 до 300 м. Общият брой на населението е 13 848 души.

Река Дунав е северна граница на община Главиница. В общината има 18 на брой язовира и едно блато. Блатото Малък Преславец е една от природните забележителности в района. Разположено на 412 км по река Дунав, на  3-4 км от едноименното село и на около 20 км западно от езерото Сребърна. Общата площ на блатото е 38.5 ха. Трябва да се отбележи, че по структура и строеж то прилича много на езерото Сребърна.

На 50 километра западно от областния център Силистра се намира най-младият в района град Главиница. Той заема 507 кв. км площ и е важен център на пътя между градовете Дулово и Тутракан. Разположен е на 100 м надморска височина в долинно разширение в покрайнините на Лудогорието. С Указ на Държавния съвет от 5 септември 1984 г. е обявен за град и общински център, който включва в състава си 23 селища.

Легендите и спомените, грижливо пазени и предавани от едно поколение на друго, не оставят съмнение, че още от далечни времена тук е имало селище, но безспорни източници, които да документират миналото на Главинишкия край, почти не съществуват или са твърде оскъдни.

Председател на Общински съвет-Главиница - Диана Димитрова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи