Информация за община Дулово и ОбС на БСП

Община Дулово е разположена в източната част на Дунавската равнина и обхваща най-северната част от Лудогорието. Общината е в границите на област Силистра, граничи с общините Исперих, Каолиново, Тервел, Силистра, Главиница, Ситово и Алфатар. Община Дулово е втората по големина в Силистренска област и на 51-во място в Република България. В общината има добре изградена комуникационна мрежа. Територията й е 570 037 дка, а населените места – 27. Административният център е град Дулово. Територията на общината се характеризира с предимно равнинен релеф, пресечен от суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Около тях са изградени почти всички населени места в добруджанския район.

Първото писмено сведение за град Дулово датира от 1573 година. Преди Освобождението тук се заселват български семейства от преславско. След нееднократното му опожаряване, оцелелите жители основават селището Аккадънлар (Бели кадъни). От 1878 до 1940 г., около четири десетилетия, то е в границите на българската държава, а през останалото време - в пределите на Румъния. През 1940 г. по силата на Крайовската спогодба е отново е част от България. След 1942 г. е преименувано Дулово на името на славната българска династия Дуло, към която принадлежат Авитохол, Ирник, Кубрат, Безмер, Аспарух, Тервел и Север. С указ на Народното събрание от 31.01.1960 г. Дулово е обявено за град.

 

Председател на Общински съвет - Йорданка Копринджийска

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи