Момчил Неков, БСП: Река Дунав е природният ресурс, който може да даде най-голям ръст на БВП

Да погледнем на река Дунав като европейци, тя не е само граница

“Дунавският регион e територия, която трябва, чрез обединени усилия, да се превърне в зона на икономика, благосъстояние, трансфер на образование и култура.” Това заяви водачът на листата на „БСП за България” в Силистра Момчил Неков. Той изрази съжаление, че българският законодател и изпълнителната власт виждат река Дунав само като граница.

„Липсата на спогодби с Румъния ни лишават от възможност от участие в Дунавската стратегия, тъй като повечето проекти на България, ако изобщо има такива, ще бъдат трансгранични”, посочи той.

Според Неков трябва да сменим философията за река Дунав и от държавна граница да я превърнем в територия на:

 • благосъстояние;
 • силна икономика;
 • прекрасно изживяване;
 • открита сцена за култура и образование.

 

А какво представлява за европейците река Дунав и как те я виждат в бъдеще:

 • Главната улица на Европа;
 • Река на обединена Западна и Източна Европа;
 • Най-дългата туристическа водна дестинация;
 • Най-дългата велоалея;
 • Най-дългата водна транспортна артерия;
 • Неизчерпаем източник на енергия;
 • Неизчерпаем източник на вода за земеделието;
 • Универсален път за образование и култура.

 

„За да станем част от европейската идея за река Дунав, трябва да се разработи специален Закон за река Дунав, нейното крайбрежие и зона за влияние. Река Дунав е природният ресурс, който, при правилна държавна, политика може да даде най-голям ръст на БВП”, категоричен е кандидатът за депутат от левицата.

„Да погледнем на великата река Дунав като европейци”, призова Момчил Неков.