„Лодката на Свободата“ в Тутракан

30.03.2021

„Голямо приключение, голяма гордост е като българи да знаем, че тази река е и наша. Малко е тъжно понякога, когато минаваме през изостаналите обекти,, която не функционира например, корабостроителницата, която не функционира, но и е голяма надежда. Дунав е надежда – ние сме готови да я оползотворим, затова на 4.04 с №4. Предавам щафетата на един капитан, на когото много се доверявам. Имам вяра на Вяра! Ние знаем, че тя ще изведе Силистра по фарватера“, с тези думи Крум Зарков – водач на листата на „БСП за България“ в Русе предаде капитанския рул на „Лодката на Свободата“ на Вяра Емилова – водач на листата в Силистра.

Емилова ще преведе лодката до финалната точка на водопрехода „Дунав. Една река – обща съдба“ – Силистра.

По време на 4-дневното плаване на „Лодката на Свободата“ на кормилото й се смениха шестима водачи на червени листи от Крайдунавските региони. От Видин до Силистра лидерите на кандидатските листи показаха занемареното поречие и обърнаха внимание на програмата за управление на „БСП за България“, където е отделена специална част за укрепването и развитието на поречните български територии.

Единствената жена сред капитаните на лодката, плаваща по флага на БСП – Вяра Емилова заяви преди отпътуването от Тутракан: „Приемам щафетата от Крум Зарков, за мен е голяма чест. Вяра – вяра за Силистра, вяра за България, вяра за нашия Дунав. Вяра за нашата голяма, златна река. Трябва да използваме Дунав, до момента Дунав е само северна граница. Ние искаме Дунав да стане транспортен, културен и икономически коридор. Аз вярвам, че това е възможно. Вярвам също така, че четиридневния поход ще бъде успешен. Благодаря на всички водачи, които се включиха, благодаря на всички вас, които сте с нас. Мисля, че това е една добра инициатива. Това е последен ден, но и ново начало. Оттук започва България“.

Освен фокус върху бъдещите шансове за просперитет на хората от долното поречие на Дунав, социалистите с инициативата „Дунав. Една река – обща съдба“ призоваха и да се гласува машинно. На носа на „Лодката на Свободата“ през целия преход се вееше флага на друга кампания на БСП – „Гласувай машинно – спаси дърво!“.