Благотворителни инициативи под егидата на Цветелина Пенкова

24.12.2020

В навечерието на коледно-новогодишните празници Информационния център на Цветелина Пенкова в гр.Силистра инициира провеждането на редица благотворителни мероприятия. Стартира събирането на дрехи и обувки, които ще бъдат предоставени на нуждаещи се наши съграждани.

НЧ „ Доростол“ в града изрази желание да създаде своя библиотека. В тази връзка беше организирана акция за набиране на книги за попълване на книжния фонд на библиотеката. Цветелина Пенкова, член на Европейския съюз от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократити осигури финансови средства за закупуване на нова художествена литература.

Също със средства осигурени от Цветелина Пенкова за десет деца, настанени в социални институции, са закупени  индивидуални подаръци, включващи шапки, шалове и ръкавици.

За нуждите на Защитено жилище за лица с психични разстройства в гр. Дулово е закупена проходилка. 

Всички осигурени подаръци ще пъдат връчени на нуждаещите се на 30 декември, като по този начин се надяваме да направим празниците за тях по – приятни и желани.