Инициатива на БСП ще служи за изготвяне на политически програми за предстоящите местни избори

4.10.2017 г.

Областен съвет на БСП – Силистра, съвместно с Младежкото обединение и с Обединението на жените социалистки в БСП, в партньорство с Драматично куклен театър - Силистра провеждат проекта „Заедно за област Силистра – култура и активност за промяна!“, който ще бъде реализиран в рамките на три месеца, със средства от Фонд „Политически инициативи“ към НС на БСП, както и със собствен финансов и организационен принос. Паралелно с тази дейност ще бъдат почистени и облагородени седем зони с обществено значение във всяка от общините на Силистренска област. Ще бъдат представени и 7 театрални постановки в населени места в цялата област.

Проектът е отговор на констатирани проблеми и в малките населени места, сред които правят впечатление – недостатъчна активност и инициативи в малките общини на Силистренска  област, малък брой доброволчески инициативи, липса на добри практики при вземане на решения относно подобряване средата на живот в населените места.

Констатирана е също необходимост от разширяване на партньорства и насърчаване на сътрудничеството между различни общности в населените места.  Не на последно място – нужда от повече културни мероприятия в общините. Целта е проектът да достигне до членове и симпатизанти на БСП, както и до младежи, с идеята те да откликнат за обратна връзка с информация за наболели проблеми в местните общности и с предложения за търсене на решения.

Разработена е анкета, която ще бъде разпространена за попълване и обобщена. Анкетата ще бъде използвана като основа за изготвяне на политически програми за предстоящите местни избори. Ще бъде използвана активно и в работата на общинските съветници от БСП по места.