Информация за община Силистра и ОбС на БСП

Община Силистра се намира в Североизточния район (СИР - 19 973,4 кв. км.) на Република България, който е третият по големина от 6-те района за планиране в страната. Разположена е в североизточната част на страната. На север река Дунав бележи границата с Румъния. На запад Силистра граничи с община Ситово, на изток - с Кайнарджа, а на юг - с общините Дулово и Алфатар. Общата площ на общината е 516 кв. км, от които 387 544 дка са земеделска площ, 68 273 дка горски площи и 36 226 дка - населени места. Селищната мрежа включва 19 населени места, от които един град и център на общината - Силистра.

Дуросторум - Дръстър – Силистра

1905 години история – култура - цивилизация

Град Силистра – античният Дуросторум и средновековният Дръстър, е основан през 106 г.сл.Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на забележителна и славна история. През 169 г. император Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град-муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният фортпост на империята срещу варварите на Долен Дунав.

В града през 303 – 307 г. постигат мъченическа смърт 12 светци, превърнали се във фундамент на християнството в българските земи. Мощите на един от тях, св. Дазий Доростолски, се съхраняват и днес в Силистренския катедрален храм.

През епохата на Първото българско царство при хан Омуртаг в Дръстър е изградена Дунавската резиденция „Преславният дом на Дунав” на българските ханове и царе, в който през 896 – 897 г. се установява самият цар Симеон Велики., а през 927 г. в Дръстър е основана първата българска патриаршеска катедра, оглавена от първия български патриарх Дамян.

През Второто българско царство, Дръстър е митрополитска катедра и резиденция на областни управители. Тук през 1279 г. обитава цар Ивайло с армията си отбивайки татарските набези. Малко по-късно в Дръстър резидира деспот Теодор Светослав, преди интронизирането му в Търново през 1299 г. След турското завоюване (1388 г. и окончателно 1416 г.) градът става столица на огромния Силистренски санджак, обхващащ цяла Добруджа, Бесарабия и днешна Източна България. През ХV – ХVІ в. Силистра е театър на военни сблъсъци на Османската империя с влашките воеводи и западноевропейски рицарски армии и флотилии. В битките около Силистра взима участие великият руски писател Л. Н. Толстой, по това време млад офицер. През 1877 г. Силистра е освободена. След освободителната Руско-турска война от 1877 – 1878 г. силистренската буржоазия прави първите си стъпки в развитието на промишлеността, банковото дело, търговията.

В резултат на недалновидната политика на монарха и българската дипломация след двете Балкански войни, през лятото на 1913 г. Силистра и Добруджа са окупирани от кралска Румъния. През Първата световна война Силистра е освободена от българската армия през 1916 г. След неуспеха във войната в резултат на позорния Ньойски мирен договор, през 1919 г. Силистра и Добруджа отново са предадени към кралство Румъния. През септември 1940 г. населението на Силистра ликува – Добруджа отново е част от България. Силистра е утвърден административен, културен и духовен център на Крайдунавска Добруджа. В града квартирува 31-ви Силистренски полк, взел активно участие във Втората световна война на страната на съюзниците през 1944-1945 г.

Между 1950-2000 г. Силистра променя своя облик – градът се модернизира и индустриализира. Превръща се в център на хранително-вкусовата промишленост, текстила, електрониката. Същевременно е средище на голям селскостопански район. Въпреки модернизацията, в града и региона са съхранени и експонирани забележителни паметници на културно-историческото наследство.

14 септември (Кръстовден) - Празник на Силистра

Празникът на Силистра има своите исторически основания, традиции и развитие във времето близо 150 години. През 1897 г. Окръжният съвет на Силистра приема решение за откриване на годишен панаир в града, който да започва на 10 септември. Местното население не приема първоначалната дата, но въпреки това градът става център на две изложения с конкурсен характер - по скотовъдство и земеделие. След възвръщането на Южна Добруджа към България се възстановява панаирната традиция. На 14 септември 1941 г. се открива тържествено първият след 1912 г. панаир в Силистра, който продължава 8 дни. След 1944 г. панаирът има прекъсване. Възстановява се на 8 септември 1953 г. и трае 5 дни. Така до началото на 90. години на ХХ век. С решение на Общински съвет – Силистра се определя датата 14-ти септември – Кръстовден за Празник на Силистра. Есенните празници на Силистра по традиция продължават до 1 октомври - датата на възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България преди 70 години.

Общинската организация на БСП- Силистра наброява 630члена, организирани в 21 ОПО – по местоживеене и по интереси.

За ОбС на БСП Силистра:

ОбС на БСП се състои от 61 члена.

ИБ на ОбС на БСП

1. Георги Кирилов – Председател

2. Станислав Стойков

3. Стилиян Стойчев

4. Светлана Великова

5. Лазар Лазаров

6. Керанка Ангелова

7. Стойчо Нечев

Председател на ОбКК

Вела Дочева

Членове на ОбС на БСП - Силистра
Ангел Дочев
Атанаска Димитрова
Божидар Енчев
Бонка Тодорова
Боян Димов
Боян Добрев
Велика Славова
Веселин Георгиев
Веселин Стойчев
Веска Нейкова
Виктор Руменов Цветанов
Вяра Емилова
Галина Павлова
Ганка Георгиева
Георги Балушев
Георги Георгиев 
Георги Димитров
Георги Ивов Кирилов 
Георги Костадинов
Даниела Драгостинова
Денка Костадинова
Деян Господинов
Димитър Атанасов
Димитър Генов
Димитър Димитров
Дончо Димитранов
Елена Радева
Иван Нарлев
Иванка Карагеоргиева
Ивелина Михайлова
Илияна Денева
Йордан Нейков
Йорданка Гроздева
Йорданка Димитрова
Ирена Владимирова
Керанка Ангелова
Красимира Йорданова
Лазар Иванов
Лидия Димитрова
Надежда Друмева Бобчева
Наталия Стодева
Нели Никова
Никола Караколев
Нина Калинова Димитрова
Пенчо Великов
Петя Маринова
Петя Янакиева
Преслав Митев
Райчо Гойчев
Румяна Трънчева
Светлана Великова
Сергей Събев
Соня Илиева Додева 
Станислав Стойков  
Стелияна Атанасова
Стилиян Стойчев
Стойчо Нечев
Татяна Караколева
Татяна Христова
Теменужка Богданова
Янка Колева

 

Представителите на БСП в местната власт в община Силистра в мандат 2015 - 2019 г.:

Избрани общински съветници в Общински съвет-Силистра

1. Георги Кирилов – ръководител на групата съветници

2. Надежда Бобчева

3. Боян Димов

4. Лазар Лазаров

5. Диана Денева

Избрани кметове на населени места в община Силистра:

с. Ветрен – Иванка Славова

с. Срацимир – Георги Костадинов

с. Професор Иширково – Стойчо Нечев

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи